Бисери

Заглавие:Бисери
Глава:
Подзаглавие:Седмично литературно обществено списание.
Периодичност:Седмична
Място на издаване:София
Авторска отговорност :Гл. редактор, издател-стопанин
Имена, които фигурират:Ив. Ст. Андрейчин, Ив. Г. Игнатов
Печатница/и:П-ца на П. М. Бъзайтов
Други данни:Год. аб. 5 лв., ед. цена 10 ст. Адрес на редакцията: София, ул. „Раковска” № 46.
Забележка:Прекъсва от 3 дек. 1911 до 5 окт. 1913.
Анотация:

Бисери. Седмично литературно обществено списание. Гл. ред. Ив. Ст. Андрейчин. Изд.- стоп. Ив. Г. Игнатов. София, п-ца на П. М. Бъзайтов. Годишнина І (1911–1914), 40 бр.