Бисери - год. 1911, брой 2

Седмично литературно обществено списание.

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН