Бисери - год. 1914, брой 38

Две пропуснати седмици заради липса на хартия.

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН