Бисери - год. 1914, брой 40

Оригиналният хартиен екземпляр се намира в частна колекция. Предоставен е от Михаил Неделчев.

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН