Бисери - год. 1911, брой 6

Печата се в печатница "Св. София", София.

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН