Бисери - год. 1911, брой 9

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН