Художник - год. 1905, брой 3-4

Печата се в Държавна печатница.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“