Александра Антонова, „Чавдар Мутафов. В търсене на художествения лик“ (2012)

Монографията „Чавдар Мутафов – в търсене на художествения лик“ проследява творческото развитие на авангардния теоретик и белетрист Чавдар Мутафов от експериментите му с изразните средства на сецесиона, експресионизма, дада, кубизма, футуризма и сюрреализма до образовите находки на неореалистичния изобразителен похват. Творческият път на Чавдар Мутафов е изведен като емблематичен за приносния смисъл на ултраавангардните образотворчески търсения - създаването на нови техники на реалистичното изображение.

Книгата се състои от три части. Първата част със заглавие „В българската литература“ е съставена от 2 глави – „Български литературен авангард“ и „Чавдар Мутафов като художествен теоретик и критик“. Втората част на книгата – „Някои ключове“, се състои от няколко опита за конструиране на гледни точки към сложните белетристични текстове на Чавдар Мутафов в главите „Чавдар Мутафов рисува“, „Пародии по Чавдар Мутафов“ и „Неореалистично банално“. Третата част – „Възможности“, работи отблизо с изобразителните техники във всеки един от белетристичните текстове на Чавдар Мутафов: „Марионетки“ (1920), „Покерът на темпераментите“ (1926), „Дилетант“ (1926) и разказите от сборника „Технически разкази“ (1919–1940), повестта „Първото сражение“ (1941), гротеската „Ючбунар“.

 

   Свали PDF