Галин Тиханов, „Жанровото съзнание на кръга „Мисъл“ (1998)

Това изследване ... има за цел да опише и интерпретира жанровото съзнание на кръга „Мисъл“ като съществен аспект от историята и мисленето за литературата у нас в края на ХІХ век и началото на ХХ век. Изборът на проблема за жанровото съзнание е продиктуван от неговата крайна неразработеност в българското литературознание, от убеждението, че той е достъпен за научна историческа интерпретация и от увереността, че си струва да бъде изучаван, т.е. че неговото изследване би допринесло за по-задълбоченото осветляване на българската литературна история в нейната неразривна свързаност с културата и идеологическите процеси.

Галин Тиханов, из „Увод“

 

    Свали PDF