Листопад - год. 1913, брой 3

Гл. ред. - Димитър Бабев.

Печата се от Първо кооперативно печатарско дружество „Гутенберг”, ул. Гурко 25, София.

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН