Листопад - год. 1921, брой 1

Месечно литературно списание.

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН