Листопад - год. 1926, брой 1

Печата се в печатница „Доверие“, ул. Цар Борис 80, София.

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН