Мисъл - год. 1903, брой 1

Печата се в "Придворна печатница", София

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“