Мисъл - год. 1905, брой 1

Редактори: д-р К. Кръстев, П. Яворов.

Печата се в печатница "Дневник", София.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“