Мисъл - год. 1892, брой 1

Списание за наука, литература и критика.

Редактор - д-р К. Кръстев.

Печата се в печатница ,,Либерален клуб", София.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“