Мисъл - год. 1897, брой 1

Литературно-обществено списание.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“