Наш живот

Заглавие:Наш живот
Глава:
Подзаглавие:Месечно списание за литература и критика.
Медия (вид ПИ) и формат:Списание 8°
Периодичност:Месечна
Място на издаване:София
Авторска отговорност :Редактори, директор
Имена, които фигурират:Антон Страшимиров, Стоян Михайловски, Кирил Христов, Димитър Страшимиров, Г. П. Стаматов, Ст. Руневски
Печатница/и:Ст. Атанасов, Св. София, Просвещение, С. М. Стайков
Други заглавия:Наблюдател
Други данни:Год. аб. 8 лв.
Забележка:Вм. г. ІІІ–ІV (1910–1911) излизат г. І–ІІ (1910–1911) със загл. „Наблюдател“. След тях отново със загл. „Наш живот“ излиза г. V (1911–1912). Г. V, № 7–10 погрешно означени като г. VІ.
Анотация:

Наш живот. Месечно списание за литература и критика. Ред. А. Страшимиров. София, п-ца Ст. Атанасов. Годишнини І–V (1901–1912), 32 бр. Годишнини І [III] – ІІ [IV] (1910–1911), 20 бр. – загл. „Наблюдател“.