Наш живот - год. 1901, брой 1

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН