Наш живот - год. 1902, брой 10

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН