Наш живот - год. 1911, брой 1

През петата си годишнина списанието е продължение на списание „Наблюдател“.

Хартиеното копие се съхранява в Столична библиотека