Наш живот - год. 1912, брой 5

Хартиеното копие се съхранява в Столична библиотека