Наш живот - год. 1912, брой 6

Хартиеното копие се съхранява в Столична библиотека