Наш живот - год. 1912, брой 3-4

Хартиеното копие се съхранява в Столична библиотека