Наш живот - год. 1912, брой 7-8

Хартиеното копие се съхранява в Столична библиотека