Наш живот - год. 1912, брой 9-10

Хартиеното копие се съхранява в Столична библиотека