Пламък - год. 1924, брой 5

Броят е отпачатан в печатница "Балкан", София

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“