Пламък - год. 1924, брой 6

Броят е конфискуван

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“