Родно изкуство - год. 1914, брой 3

Седмично списание за литература, театър и музика.

Редактори: Ст. Михайловски, Елин Пелин, Ив. Ст. Андрейчин, д-р Ал. Балабанов, Владимир Василев, Ив. Радославов, д-р Д. Герганов, Людмил Стоянов, Георги Савчев, Димчо Дебелянов, Хр. Ясенов, Пилигрим, Ст. Гендов, Вл. Минев, Тихомир Павлов, Вл. Мусаков и др.

Стопанин: Найден Стефанов.

Печата се в печатницата на Г. М. Чомонев.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“