Родно изкуство - год. 1914, брой 6

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“