Везни - год. 1920, брой 10

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“