Звено - год. 1914, брой 1

Месечно литературно списание

Ред. Дим. Подвързачов

Печата се в печатницата на С. М. Стайков, София.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“