Изток - год. 1926, брой 12

Хартиеното копие се съхранява в Народна библиотека „Иван Вазов”