Изток - год. 1926, брой 25

Хартиеното копие се съхранява в Народна библиотека „Иван Вазов”