Изток - год. 1926, брой 45

Хартиеното копие се съхранява в Народна библиотека „Иван Вазов”