Наблюдател

Заглавие:Наблюдател
Глава:
Подзаглавие:Месечно обществено-литературно списание.
Медия (вид ПИ) и формат:Списание 8°
Периодичност:Месечна
Място на издаване:София
Авторска отговорност :Редактори
Имена, които фигурират:Димитър Страшимиров, Г. П. Стаматов, Ст. Руневски, А. Страшимиров
Печатница/и:Св. София
Други данни:Год. аб. 10 лв.
Анотация:

Наблюдател. Месечно обществено-литературно списание. Годишнини І– ІІ (1910–1911), 20 бр.

Излиза вм. г. ІІІ–ІV на сп. „Наш живот“.