Д-р Сирма Данова

Д-р Сирма Данова завършва българска филология (2007) и магистърска степен по литературознание в СУ „Св. Климент Охридски“ (2008). От 2010 до 2012 г. е редовен докторант в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии, катедра „Българска литература“. През 2013 г. защитава дисертация на тема „Автотекстуалност и авторепрезентиране в творчеството на Пенчо Славейков“.

Автор е на литературноисторически статии и на критически рецензии.

Носител е на наградата за критика „Боян Пенев“ за 2007 година.

Научните ѝ интереси са в областта на литературната история и периодика, критическата теория, сравнителното литературознание и близкото четене.

 

Основни публикации

1. Пладнето на майките. // Лит. вестник, № 26, 4-10 юли 2007, с. 12-13.

2. Редукции на мита в поемата „Ахасфер” от Н. Лилиев. // Словото: образи и отражения. Контекст, Пловдив, 2008.

3. Броселиандовата утопия. // Изсечена ли е Броселиандовата гора. С., 2009., с. 29-35.

4. „На Острова на блажените”: как е възможна книгата като мистификация?” // Лит. вестник, № 28, 24-30 септ. 2008, с. 1, 6.

5. Физика на автотекстуалността. // Лит. вестник, № 30, 6-12 окт. 2010, с. 3.

6. Пролог на „Кървава песен”: метаравнища на паметта. // Пространствата на словото. Сборник в чест на проф. Светлозар Игов. Т. 1, С., с. 205-217.

7. „На Острова на блажените”: топография на настоящето. // Безкрайността на словото. Сборник с доклади от Тринадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Контекст, Пловдив, 2012, с. 196-204.

8. Подходи към епоса в рецепцията на „Кървава песен”. // Проглас, 2012, № 1, с. 32-54.

9. Подстъпи към антологиите на Пенчо Славейков. // Бълг. език и литература, 2012, № 3, с. 228-235.

10. Погледи към индивидуализма на Пенчо Славейков. // Бълг. език и литература, 2012, № 5, с. 391-406.

11. „На Острова на блажените”: краевековни прочити. // Литературознанието като възможност за избор. Сборник в чест на Рая Кунчева. Контекст, Пловдив, 2012, с. 658-672.

12. „Кървава песен”. Литературна памет и сътворяване на езика. // Littera et Lingua, лято, 2012.