Художник - год. 1909, брой 1-2

Илюстровано списание за литература, живопис, скулптура, музика.

На корицата - Списание за литература, живопис, скулптура, музика.

Ред. С. Радев.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“