Хиперион

Заглавие:Хиперион
Глава:
Подзаглавие:Месечно списание за литература и изкуство.
Медия (вид ПИ) и формат:Списание 8°
Периодичност:Месечна
Място на издаване:София
Авторска отговорност :Ред. комитет
Имена, които фигурират:Теодор Траянов, Иван Радославов, Людмил Стоянов
Печатница/и:Калъчев, Типограф, С. М. Стайков, Просвещение
Други данни:Год. аб. 100 лв. Тир. 1350–3000. Издава литературна задруга „Хиперион“.
Забележка:Дигиталното копие е предоставено от © Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.
Анотация:

Хиперион. Месечно списание за литература и изкуство. Ред. к-т: Т. Траянов, Ив. Радославов, Л. Стоянов. София, п-ца Калъчев. Годишнини І–Х (1922–1931), 100 бр.