Художник

Заглавие:Художник
Глава:
Подзаглавие:Илюстровано литературно-художествено списание.
Медия (вид ПИ) и формат:Списание 4°
Периодичност:Полумесечно
Място на издаване:София
Авторска отговорност :Стопанин, редактори
Имена, които фигурират:П. Генадиев, С. Радев, Ал. Балабанов
Печатница/и:Държавна п-ца, Придворна п-ца, Вечерна поща, Т. Пеев
Други данни:Год. аб. 6 лв. Тир. 9000. Излиза на 15-о и 30-о число. Приложение на сп. „Библиотека“ (1902–1909).
Забележка:Дигиталното копие е предоставено от © Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.
Анотация:

Художник. Илюстровано литературно-художествено списание. (Приложение на сп. „Библиотека“). София, Държавна п-ца. Годишнини І–ІІІ (1905–1909), 40 бр.