Из нов път

Заглавие:Из нов път
Глава:
Медия (вид ПИ) и формат:Списание 8°
Периодичност:Неопределена
Място на издаване:София
Авторска отговорност :Редактор
Имена, които фигурират:Ив. Ст. Андрейчин
Печатница/и:Либералний клуб
Други данни:Год. аб. 8 лв. Тир. 500.
Забележка:Излиза нередовно. Първата книжка се появява през 1907 г., след 1 септ.
Анотация:

Из нов път. Ред. Ив. Ст. Андрейчин. София, п-ца „Либералний клуб“. Годишнина І (1907–1910), 6 бр.