Из нов път - год. 1907, брой 3

Използвано е хартието копие и от фонда на Библиотеката на Института за литература.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“