Връзки

Фонд „Научни изследвания“ при Министерството на образованието и науката

Дигитална библиотека на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

РЕГИНА ПИ (Обединен каталог на периодични издания до 1944 г. Дигитални колекции)

Дигитална колекция „Българско възраждане“

Варненска дигитална библиотека

Дигитална библиотека Стара Загора

Дигитална библиотека Хасково

Дигитална библиотека СУ „Св.Климент Охридски“

Специализиран портал LiterNet