Листопад - год. 1920, брой 9

Печата се в Народна печатница "Витоша", София, бул. Дондуков 35.

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН