Листопад - год. 1932, брой 1-2

Печата се в печатница „Хер. Поле“, ул. „Три уши“ 15, София.

 

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН