Мисъл

Заглавие:Мисъл
Глава:
Подзаглавие:Списание за наука, литература и критика.
Медия (вид ПИ) и формат:Списание 8°
Периодичност:Месечна
Място на издаване:София
Авторска отговорност :Гл. редактор, редактори, постоянни сътрудници, издател
Имена, които фигурират:Д-р Кр. Кръстев, Ив. Ст. Андрейчин, Т. Г. Влайков, П. П. Славейков, К. Христов, Г. Данаилов, В. Кънчов, д-р Д. Пасманик (П. Велинов), Г. Стаматов, П. Ю. Тодоров, Н. Г. Данчов, П. К. Яворов, Г. Х. Бонев, Хр. Олчев, Ив. Г. Игнатов, Н. Мавродинов
Печатница/и:Либералний клуб, Янко С. Ковачев, Напредък, Вълков, Св. София, Придворна п-ца, Г. А. Ножаров, Дневник (в София), Ив. Г. Игнатов (в Пловдив), Н. Мавродинов (в Тутракан)
Други данни:Год. аб. 10 лв. Тир. 1200–2000. От г. ХІІ – и с обща номерация.
Забележка:Приложения: Данте. Божествена комедия. Прев. К. Величков; П. Лоти. Далеч от родний край; Сервантес. Дон Кихот. Прев. Тр. Китанчев; В. Сарду. Партиите в Монако. Прев. Алеко Константинов.
Анотация:

Мисъл. Списание за наука, литература и критика. Ред. д-р Кр. Кръстев. София, п-ца Либералний клуб. Годишнини І–ХVІІ (1892–1907), 178 бр. След спирането му излизат два сборника „Мисъл“ (1910).