Нарстуд

Заглавие:Нарстуд
Глава:
Подзаглавие:Орган на Съюза на българското народно студентство в чужбина.
Медия (вид ПИ) и формат:Списание 8°
Периодичност:Променлива
Място на издаване:Берлин (Германия)
Авторска отговорност :Отг. редактор, ред. комитет
Имена, които фигурират:Неделко Бойкикев, Hole?, Тодор Боров, д-р Хр. Пеев, Велко Македонски, Ив. Перфанов
Печатница/и:L. Botschewar, Adolf Novotn? ?i?kov
Други данни:Цена 0,50 зл. м. Тир. 1000. Г. I – загл. и текст и на нем. ез.; г. II – и на англ. ез.
Забележка:Г. ІІ, № 8–10 – ненамерени.
Анотация:

Нарстуд. Орган на Съюза на българското народно студентство в чужбина. Отг. ред. Неделко Бойкикев. Берлин, п-ца „L. Botschewar“. Годишнина І–ІІІ (1924–1926), 17 бр.

Списание на Съюза на българското народно студентство в чужбина, с илюстрации. Прави опит да изгради обща идеология на фронта на антифашистките сили срещу Цанковия режим в България, като привлече в редовете на Съюза и неутралното студентство. Съдържа преглед на събитията в България от политически и културно-обществен характер, съюзен живот, белетристика, литературни обзори и рецензии. Препечатва поемата Септември на Гео Милев, статии на А. Страшимиров.

Между сътрудниците: Матвей Вълев, Ал. Жендов, Борис Ангелушев, д-р Ж. Ангелушев и др.