Нарстуд - год. 1926, брой 11-12

Хартиеното копие се съхранява в Народна библиотека „Иван Вазов”