Родно изкуство

Заглавие:Родно изкуство
Глава:
Подзаглавие:Седмичен преглед на театър, музика, опера и литература.
Медия (вид ПИ) и формат:Списание 8°
Периодичност:Седмична
Място на издаване:София
Авторска отговорност :Редактори, ред. комитет, стопанин
Имена, които фигурират:Георги Савчев, Стефан Гендов, Найден Стефанов
Печатница/и:С. М. Стайков, Г. М. Чомонев
Други данни:Цена 20 ст. Излиза всяка сряда.
Анотация:

Родно изкуство. Седмичен преглед на театър, музика, опера и литература. Ред.: Георги Савчев и Стефан Гендов. София, п-ца С. М. Стайков. Годишнина І (1914), 7 бр.