Изток - год. 1926, брой 32

Хартиеното копие се съхранява в Народна библиотека „Иван Вазов”