Наблюдател - год. 1911, брой 9-10

През 1911г. продължава да илиза като пета годишнина на списание „Наш живот“.

Хартиеното копие се съхранява в Регионална библиотека „Пенчо Славейков”